План за възстановяване на Европа – да направим Европа по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива

План за възстановяване на Европа – да направим Европа по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива
 
Планът за възстановяване на Европа е уникален шанс да излезем от пандемията по-силни, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем. Разполагаме с всичко, за да постигнем това. Сега е време да се заловим за работа, да направим Европа по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива. Планът предвижда най-големият пакет от стимули досега. Дългосрочният бюджет на ЕС заедно с NextGenerationEU (NGEU) — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъдат най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде подпомогнато с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа. В новия дългосрочен бюджет ще бъдат подсилени механизмите за гъвкавост, за да се гарантира, че той разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Този бюджет е подходящ не само за настоящето, но и за неизвестностите, които крие бъдещето. Последният етап от приемането на следващия дългосрочен бюджет на ЕС приключи на 17 декември 2020 г. С над 50 % от средствата ще се подпомогне модернизацията, например чрез: научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“, справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“,  подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health. Освен това в пакета се обръща специално внимание на модернизиране на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза, борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големия дял от европейския бюджет досега, защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете. Още информация за Планът, може да прочетете тук.
Източник: Европейска комисия