Пленарна сесия на ЕП

ОТ 6-9 ЮЛИ 2015 г. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е В ПЛЕНАРНА СЕСИЯ В СТРАСБУРГ

По време на сесията, Парламентът ще обсъди резултатите от Европейския съвет, състоял се на 25―26 юни, по отношение на миграцията, сигурността, единния цифров пазар и Гърция. В дискусията, която ще се проведе днес на 7 юли, ще участва председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Очаква се и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер да участва в сесията.
По време на сесията ще се обсъди новото председателство на Съвета на ЕС. Евродепутатите ще обсъдят на 8 юли приоритетите на започващото люксембургско председателство на Съвета на ЕС с министър-председателя на страната Ксавие Бетел. Парламентът ще направи преглед и на свършеното по време на предишното (латвийско) председателство на Съвета в дебат с министър-председателя на Латвия Лаймдота Страуюма и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
Парламентът отново ще обсъди препоръките си до Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. Гласуването е предвидено за 8 юли.
Европейският парламент ще обсъди и гласува на 9 юли идеите за осъвременяване на защитата на авторските права в дигиталната епоха и улесняване на достъпа на гражданите до културното многообразие на Европа.
По време на сесията ще се гласуват допълнителни 69,6 млн. евро за справяне с миграцията. Средствата ще бъдат получени от три агенции за управление на миграционните потоци в ЕС и различни европейски фондове за мерки по отношение на миграцията ако на 9 юли Европейският парламент одобри предложението на Европейската комисия за промяна в бюджета за 2015 г.
България, Румъния и Италия ще получат общо 66,5 млн. евро обезщетения за покриване на част от разходите по спешните мерки за справяне с наводненията през 2014 г., ако на 7 юли Европейският парламент одобри предложението на Европейската комисия. Помощта се осигурява от Европейския фонд за солидарност.