По-строги правила за неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации

По-строги правила за неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации

Eвропейската комисия предложи по-добра защита на неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации. Целта е да се актуализират сегашните действащите правила, като обхватът им се разшири така, че да включи всички доставчици на електронни съобщителни услуги. Те имат също така за цел създаването на нови възможности за обработка на съобщителни данни и укрепването на доверието и сигурността в цифровия единен пазар — ключова цел на стратегията за цифров единен пазар. В същото време предложението осигурява съответствие между правилата за електронните комуникации и новите стандарти в Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, които са на световно ниво.
Комисията също така предлага нови правила, гарантиращи, че когато институциите и органите на ЕС обработват лични данни, правото на неприкосновеност на личния живот се ползва със същата защита като тази, осигурена от държавите членки по силата на Общия регламент за защита на данните, и определя стратегически подход към въпросите, свързани с международното предаване на лични данни.

Източник: Европейска комисия