Покана за представяне на предложения за иновативни проекти в градовете на стойност 50 милиона евро

Европейската инициатива за градовете стартира днес покана за представяне на предложения за проекти на стойност 50 милиона евро в подкрепа на градските иновации и на капацитета на градовете за устойчиво градско развитие. Тази покана реализира на практика основните ценности на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ): естетика, устойчивост и приобщаване. Това ще позволи демонстрационните проекти от второ поколение в областта на НЕБ да бъдат изпълнени след първите шест проекта, финансирани по линия на програма „Хоризонт Европа“. Европейската инициатива за градовете е част от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Иновативните проекти по места, които превръщат ценностите на инициативата „Нов европейски Баухаус“ в реалност, са от решаващо значение за приобщаващ екологичен преход, който осигурява решения за висококачествена жизнена среда за всички. Призовавам градовете на ЕС, въз основа на своята визия и творчески подход, да се възползват максимално от възможността за финансиране, която предлага днес Европейската инициатива за градовете в рамките на политиката на сближаване, за да се подобри животът на гражданите и да се демонстрира как НЕБ спомага за справяне със сложните предизвикателства пред градовете.“

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Градовете играят важна роля за устойчивата промяна. Тяхната роля за промяната на нашите жилищни пространства и нагласи е уникална — те не само са в състояние да ангажират гражданите, но и да надграждат върху културното многообразие и културното наследство. С тази нова покана поставяме ценностите на НЕБ в изграждането и функционирането на градовете, максимално близо до гражданите. Очаквам с нетърпение осъществяването и разпространението на проектите в цяла Европа.“

Чрез тази покана се търсят проекти, които предизвикват трансформация в градовете и разполагат с потенциал да генерират инвестиции и да вдъхновяват други проекти в областта на политиката на сближаване в съответствие с принципите на НЕБ. Тези проекти трябва да бъдат свързани със следните четири теми:

  • изграждане и реновиране съгласно принципите на кръговостта и въглеродната неутралност
  • опазване и трансформиране на културното наследство
  • адаптиране и трансформиране на сградите с цел намиране на решения за жилища на достъпни цени
  • възстановяване на градски пространства

ЕФРР ще финансира 80 % от разходите за избраните проекти. Всеки проект може да получи до 5 милиона евро. С част от тези средства ще бъде подпомогнат трансферът на тези иновативни решения към други градове в Европа, за да се постигне още по-голямо въздействие, особено в градовете и регионите, които най-много се нуждаят от подкрепа при промяната към екологосъобразно бъдеще. В дългосрочен план подпомаганите градски власти ще създадат партньорства за трансфер с три други града, които желаят да възпроизвеждат цели проекти или части от тях. Поканата е отворена за регистрация до средата на януари 2023 г.

Източник: Европейска комисия