ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПЪТУВАЩИ ИЗВЪН ЕС

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПЪТУВАЩИ ИЗВЪН ЕС 
 

Всяка година европейските граждани правят над 90 милиона пътувания извън ЕС. Затова е важно да се знае, че има само четири държави – САЩ, Китай, Индия и Русия, където всички 28 държави-членки на ЕС са представени от посолства или консулства. Съществува риск гражданите на ЕС да се окажат в ситуация, в която те се нуждаят от съвет или помощ в чужбина, без да има консулство или посолство от собствената им страна, за да им помогне. Такъв риск има за почти 7 милиона граждани на ЕС, които пътуват или живеят извън ЕС на място, където тяхната държава-членка не разполага с посолство или консулство. Благодарение на правилата на ЕС в областта на консулската закрила, гражданите вече могат да търсят помощ от консулството или посолството на всяка друга държава-членка на ЕС, ако например те са арестувани, имат сериозна катастрофа или загубят важни документи.
Всички граждани на страна членка на ЕС също са граждани и на ЕС. Като граждани на ЕС, те имат право да потърсят помощ от чуждо посолство или консулство в кризисни ситуации: страните-членки на ЕС трябва да помагат на гражданите да се евакуират, когато е необходимо, сякаш те са техните собствени граждани. Гражданите могат да очакват още по-добра защита за в бъдеще, в случаите, когато страната им не е представена извън ЕС, благодарение на новите правила, договорени през април 2015.