Политическите групи в началото на новия мандат на Европейския парламент

Политическите групи в началото на новия мандат на Европейския парламент
Европейският парламент започна мандата си на 2 юли със седем политически групи. Политическите групи в Парламента са обединения на депутати от различни държави, които споделят сходни идеи и виждания. Според правилата на Парламента за сформирането на група са нужни поне 25 депутати от поне една четвърт от държавите членки (т.е. седем). За депутатите не е задължително да се присъединят към която и да е от групите. Към момента 57 членове на Парламента ще останат извън съществуващите групи. В същото време политическите групи имат определени предимства – те определят дневния ред на Парламента, получават повече време за изказвания в пленарна зала, разполагат със свой персонал и бюджет за организиране на срещи и разпространение на информация. Групите също така определят състава на парламентарните комисии и делегации. По всяко време на мандата могат да бъдат сформирани нови политически групи, но за момента седем отговарят на условията в Правилника за дейността на ЕП.  Най-голямата политичска група е Групата на Европейската народна партия от 182 членове (ЕНП с председател Манфред Вебер (Германия). Г-н Вебер започва четвъртия си мандат като депутат в ЕП. Той е начело на групата от 2014 г. Следваща със 154 членове е Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент (С&Д) е председател Ираче Гарсия (Испания), депутат от 2004 г. Група „Обнови Европа“ с Дачиан Чолош (Румъния) и 108 членове. Това е неговият първи мандат като депутат в ЕП. Преди това той е бил министър-председател на Румъния (2015-2016 г.) и еврокомисар по земеделието (2010-2014 г.). Групата на Зелените/Европейски свободен алианс (Зелени/ЕСА) със съпредседатели Ска Келер (Германия) и Филип Ламбертс (Белгия) и 74 членове. Г-жа Келер е депутат в ЕП от 2009 г. и съпредседател на групата от 2016 г. Г-н Ламбертс е депутат от 2009 г. и съпредседател от 2014 г. Идентичност и демокрация (ИД) е със 73 членове и председател Марко Дзани (Италия), който е депутат в ЕП от 2014 г. Европейски консерватори и реформисти Reformists (ECR) имат 63 членове и съпредседатели Ришард Легутко (Полша) и Рафаеле Вито (Италия). Г-н Легутко е депутат от 2009 г. и съпредседател на групата от 2017 г. Г-н Фито е бил депутат в ЕП през 1999-2000 г. и от 2014 г. Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица (ЕОЛ/СЗЛ) наброява 41 членове и Мартин Ширдеван (Германия) изпълнява длъжността на председател на групата до избора на нов председател. Г-н Ширдеван е депутат в ЕП от 2017 г.
Източник: Европейски парламент