Полското правителство беше призовано от ЕП да се вслуша в препоръките за основните права

Полското правителство беше призовано от ЕП да се вслуша в препоръките за основните права
 

В резолюция, приета с 510 гласа „за“, 160 „против“ и 29 „въздържал се“, Парламентът припомни на полското правителство, че Европейският съюз се основава на ценностите, които са били одобрени от полския народ по време на референдума през 2003 г., и „действа въз основа на презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки зачитат демокрацията, принципите на правовата държава и основните права“.
Евродепутатите призовават полското правителство да реши конституционната криза в страната в рамките на тримесечния срок, поставен от Комисията на 27 юли. Решението трябва да е продукт на компромис между всички парламентарни партии и изцяло в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и ЕК.
 Отказът на полското правителство да публикува решенията на Конституционния съд застрашават „демокрацията, основните права и принципите на правовата държава в Полша“.
ЕП подкрепя решителността на Европейската комисия да намери изход от настоящата ситуация чрез диалог с полските власти в рамките на уредбата за справяне със системните заплахи за върховенството на закона, която беше задействана на 13 януари. Те призовават полските власти да съдействат на Комисията, която представи мнение относно върховенството на закона в Полша, последвано през юли от препоръка за върховенството на закона. Резолюцията също така призовава Комисията да следи последващите действия, предприемани от страна на полските органи в отговор на препоръките.
Освен конституционната криза, Парламентът изразява загриженост относно „неотдавнашните и бързи законодателни събития“ в други сфери и по-конкретно:
– независимостта и безпристрастността на обществените медии;
– правото на свобода на словото;
– правото на неприкосновеност на личния живот;
– процедурните права, както и основното право на справедлив процес;
– политическата безпристрастност на администрацията на страната;
– основните човешки права, включително правата на жените.
 
Източник: Европейски парламент