Посещение на Европейската комисия 27-28 май

Представител на екипа на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин взе участие в посещение на Европейската комисия в Брюксел. Основните теми на срещата бяха актуалното състояние и перспективи пред Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и обмен на опит между българските и белгийските партньори относно стратегии за комуникация на местно ниво. Обсъдиха се и комуникационните приоритети пред Европейските структурни и инвестиционни фондове. Посещението беше динамично и полезно за участващите експерти.