Повече мляко, плодове и зеленчуци за учениците от ЕС

Повече мляко, плодове и зеленчуци за учениците от ЕС
Досега действащи като отделни схеми за мляко, плодове и зеленчуци, се обединиха в новата комбинирана схема, която влезе в сила на 1 август 2017 г., преди учебната година 2017-18. Подобно на отделните схеми, които тя заменя, комбинираната схема е предназначена да спомогне за насърчаване на ползите от здравословното хранене за децата и да ги насърчи да увеличат консумацията на плодове, зеленчуци и мляко. Схемата, финансирана от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП), подпомага разпространението на плодове, зеленчуци и мляко на училищата в ЕС като част от една по-широка образователна програма за европейското селско стопанство и ползите от здравословното хранене. За да отговарят на условията за подпомагане, всяка национална програма трябва да отговаря на определени критерии: Трябва да се даде приоритет на пресните плодове, зеленчуците и млякото. Въпреки това държавите-членки могат също да изберат да разпространяват преработени плодове и зеленчуци като сокове или супи и млечни продукти като кисело мляко и сирене, за да осигурят разнообразна диета и да подчертаят хранителните нужди. Други млечни продукти, като напитки на основата на мляко, могат да бъдат разрешени, но помощта ще се предоставя само за млечния компонент. Държавите-членки също така могат да включат в своите образователни програми други селскостопански продукти като маслини, зехтин и мед. Изборът на продуктите, които ще се разпространяват във всяка страна от ЕС, трябва да се основава на критерии за здраве и екологичност, сезонност, разнообразие и наличност, като приоритетът е даден на европейските продукти. Националните органи също така могат свободно да насърчават местни или регионални покупки, биологични продукти, къси вериги на доставки, ползи за околната среда и схеми за качество на селското стопанство като част от цялостната си програма. Тъй като схемата е предназначена да насърчава здравословното хранене, продуктите, разпределени в училищата, не трябва да съдържат подсладители или изкуствени подобрители на вкуса и не трябва да имат добавена захар, сол или мазнина. Продукти, съдържащи ограничени количества захар, сол или мазнина, могат да бъдат разрешени, ако са разрешени от съответните национални здравни органи. Общият бюджет на ЕС за схемата е 250 милиона евро на учебна година, 150 милиона евро за плодове и зеленчуци и 100 милиона евро за мляко. Всяка държава-членка има свой собствен национален приход, въз основа на броя на учениците и възприемането на предишни схеми.
Източник: Европейска комисия