Права на пътниците по време на пандемията

Правата на пътниците по време на пандемията
Голям брой страни от ЕС са въвели ограничителни мерки за борба с епидемията от коронавирус. Те включват ограничения за пътувания, налагане на карантинни зони и пълно затваряне на региони. Мерките имат сериозно отражение върху транспортния сектор. На 18 март Европейската комисия представи подробни напътствия, които целят да гарантират, че правата на пътниците се прилагат по един и същи начин из ЕС. Авиокомпаниите, които анулират полетите си, имат задължението във всички случаи да предложат на клиентите си избор между три алтернативи:
– Възстановяване на заплатеното;
– Пренасочване към друг полет при първа възможност;
– Пренасочване на по-късна дата по избор на пътуващия.
Ако изберете да пътувате при първа възможност, имайте предвид, че може да Ви се наложи да чакате дълго поради ограничения брой полети, които в момента се осъществяват вследствие на мерките на държавите в ЕС срещу вируса. Авиокомпаниите имат задължение да предлагат безплатна храна, напитки и настаняване в хотел на онези пътници, които изберат при анулиране на полет да пътуват при първа възможност. Пътниците имат право на компенсации, ако техният полет е анулиран по-малко от две седмици преди датата на заминаване, освен ако не са в сила "извънредни обстоятелства". Това изключение може да бъде приложимо в случая с епидемията от коронавируса, тъй като мерките на официалните власти възпрепятстват нормалната дейност на авиокомпаниите. Ако се откажете от пътуване по собствена инициатива, възможностите да си възстановите средствата зависят от условията, при които сте закупили билета си. Свържете се с авиокомпанията и потърсете информация. В Европейския съюз всички, които пътуват със самолет, влак или кораб, разполагат с права като пътници и се ползват от защита. Правилата за летищата задължават авиокомпаниите да изпълняват повечето си полети, отлитащи или кацащи на дадено летище. В противен случай те могат да загубят отредените им слотове през следващия летателен сезон. На 26 март Парламентът одобри предложение на Комисията за временно спиране на прилагането на тези правила, за да не бъдат принуждавани авиокомпаниите да изпълняват празни полети. Приетите мерки ще влязат в сила след одобрението им от Съвета.
Източник: Европейски парламент