Предстои лидерска среща за бежанския поток

Предстои лидерска среща за бежанския поток

Възникналата извънредна ситуация в страните по бежанския маршрут през Западните Балкани налага по-голямо сътрудничество и спешни оперативни действия. В отговор на това, председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер свиква лидерска среща на високо равнище на 25 октомври 2015 г. за обсъждане на ситуацията. Срещата ще се проведе на ниво държавни и правителствени ръководители между 16.00 и 19.00 часа (брюкселско време, т.е. 17.00 – 20.00 часа българско време ). След нея ще се проведе работна вечеря в централата на Европейската комисия. Целта на срещата е да се договорят общи оперативни действия, които да се приложат незабавно.
Държавните или правителствени ръководители на Австрия, България, Хърватия, бившата югославска република Македония, Германия, Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия и Словенияще присъстват на срещата. Поканени са и Председателят на Европейския съвет, люксембургското председателство на Съвета на ЕС, Върховният комисариат на ООН за бежанците, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на страните членки на Европейския съюз (Frontex).
При пристигането си преди срещата, лидерите ще имат възможност да дадат изявления от 14.00 часа (брюкселско време, т.е. 15.00 часа българско време). Те ще се предават на живо по Europe by Satellite  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfmОт този линк можете да следите излъчванията, както и  промени в графика на събитията.

Повече информация по темата можете да намерите на този интернет адрес:
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-15-5882_en.htm

Източник: Представителство на ЕК в България