Предстоящ уъркшоп в град Видин по проект V.I.S.I.ON: Visual Impairment Social Inclusion ON“

Предстоящ уъркшоп в град Видин по проект V.I.S.I.ON: Visual Impairment Social Inclusion ON"

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО) в партньорство с организации от Италия, Великобритания, Белгия и Люксембург изпълнява проект " V.I.S.I.ON:  Visual Impairment Social Inclusion ON".
V.I.S.I.ON създава учебен метод за “себеосъзнаване и възприемане на заобикалящата среда” от страна на деца с нарушено зрение, посредством театрални техники и използване на взаимодействието между сцена, музика, звуци и контакт.
V.I.S.I.ON е подкрепен от Европейската Комисия и Национална агенция ЦРЧР в рамките на програма Eразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, договор номер: 2014-1-BG01-KA201-001555, а в края на 2015г. беше разпознат като добра практика и получи награда по време на Валоризационната конференция по програма Еразъм+, организирана от Националната агенция.
Във връзка с проекта се разработва пилотна учебна програма за деца и младежи с нарушено зрение, използваща театрални подходи и упражнения за развиване на физическа и вербална увереност.
Упражненията, които предстои да бъдат включени в програмата, са в процес на тестване (от началото на 2015г.) с групи деца и младежи с нарушено зрение от София, Велико Търново, Палермо (Италия), Кардиф (Уелс) и Херефорд (Англия). По-голямата част от участващите в регионалните уъркшопи деца ще се присъединят към една съвместна, международна обучителна дейност, която предстои да се развихри в сградата на Института на хората с нарушено зрение в Палермо и в рамките на една интензивна седмица (27 март – 2 април) да помогне на екипа на VISION  да направи последна оценка и да финализира упражненията и учебната програма.
През месец юни 2016г., в сътрудничество и с подкрепата на  Европейски информационен център "Europe Direct – Видин", ФРКБПГО има възможност да организира уъркшоп в град Видин по метода на VISION за деца и млади хора с увредено зрение от региона на гр. Видин. Моля, всички заинтересовани да се свържат с  екипът на Европейски информационен център "Europe Direct – Видин" на телефон 094 9 230 30 или Е-mail: europedirect.vd@gmail.com, за да заявят своя интерес за участие в уъркшопа.
Повече информация за проекта и неговите резултати до момента мжете да намерите на следния интернет адрес: www.vision-erasmusplus.eu