Преход към нисковъглеродна икономика

Преход към нисковъглеродна икономика

Модернизацията на икономиката на ЕС и преходът към нисковъглеродна икономика се реализират съгласно втория доклад за състоянието на енергийния съюз.
Европа е на път да постигне своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и възобновяемата енергия.
За да стимулира още повече този процес, днес Комисията дава начало на нова обиколка във връзка с енергийния съюз.
Всички придружаващи документи, ще намерите на уебсайта на Комисията.
MEMO/17/162 за напредъка по отношение на енергийната ефективност
MEMO/17/163 за напредъка по отношение на възобновяемата енергия

Източник: Европейска комисия