Превозни средства с нулеви емисии: първото споразумение по пакета „Подготвени за цел 55“ ще сложи край на продажбата на нови автомобили с емисии на CO2 в Европа до 2035 г.

Европейската комисия приветства постигнатото миналата нощ споразумение между Европейския парламент и Съвета, с което се гарантира, че до 2035 г. всички нови леки и лекотоварни автомобили, регистрирани в Европа, ще бъдат с нулеви емисии. Като междинна стъпка към постигането на нулеви емисии новите стандарти за CO2 ще изискват също така средните емисии на новите леки автомобили да намалеят с 55 % до 2030 г., а на новите лекотоварни автомобили — с 50 % до 2030 г. Това споразумение бележи първата стъпка към приемането на законодателните предложения „Подготвени за цел 55“, внесени от Комисията през юли 2021 г., и показва в навечерието на COP27 изпълнението от страна на ЕС на поетите от него международни ангажименти в областта на климата.
Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: „Споразумението изпраща силен сигнал към промишлеността и потребителите: преходът на Европа към мобилност с нулеви емисии е вече в ход. Европейските производители на автомобили вече доказват, че са готови да направят крачка напред, като на пазара се пускат все повече и все по-достъпни електрически автомобили. Скоростта, с която настъпват промените през последните няколко години, е забележителна. Не е учудващо, че това досие е първото в целия пакет „Подготвени за цел 55“, по което държавите членки и Европейският парламент постигнаха окончателно споразумение.“
Този ясен сигнал към производителите и гражданите ще ускори производството и продажбата на превозни средства с ниски и нулеви емисии и ще насочи автомобилния транспорт по пътя към неутралност по отношение на климата до 2050 г. Това ново законодателство ще направи транспортната система на ЕС по-устойчива, ще осигури по-чист въздух за европейците и ще представлява важна стъпка при изпълнението на Европейския зелен пакт. То ясно демонстрира ангажимента на ЕС да постигне целите си в областта на климата и показва, че военната агресия на Русия в Украйна не забавя прехода ни към чиста енергия, а по-скоро ускорява работата ни и засилва напредъка ни, за да се превърнем в първия в света неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.
Следващи стъпки
Днешното предварително споразумение сега изисква официално приемане от Парламента и Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.
Контекст
Преразглеждането на стандартите за емисиите на CO2 от леки и лекотоварни автомобили е едно от предложенията „Подготвени за цел 55“, представени от Комисията през юли 2021 г., с цел политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане да бъдат адаптирани към намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.
Постигането на тези намаления на емисиите през следващото десетилетие е от решаващо значение, ако искаме Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., а Европейският зелен пакт — в реалност. Законодателните инструменти са предназначени за постигане на целите, договорени в Европейския закон за климата, и за коренна трансформация на нашата икономика и общество за справедливо, екологосъобразно и проспериращо бъдеще.

Източник: Европейска комисия