Приемат се проектни предложения по Програма „Европейци за мир“

Приемат се проектни предложения по Програма „Европейци за мир“

Фондация „Възпомeнание, отговорност и бъдеще“ (EVZ) насърчава проекти по програма „Европейци за мир“. От 2005 г. насам фондацията подпомага проекти на училищни и младежки групи от страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа и Израел. Програма „Европейци за мир“ укрепва историческото съзнание и активната ангажираност на младите хора за правата на човека и международното разбирателство.

По Програмата могат да кандидатстват институции и асоциации, ангажирани с училищно или извънучилищно образование.

При двунационалните или тринационалните проекти, един от партньорите трябва да е от Германия и един от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или от Израел.

Могат да се финансират проекти отследните държави: Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна иХерцеговина, България, Хърватска, Чехия, Естония, Грузия, Гърция, Унгария, Израел, Казахстан,Косово,Киргизстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Русия,Сърбия,Словакия, Словения и Украйна.

При тринационалните проекти, третият партньор, може да бъде от една от страните, споменати по-горе, или от друга държава-членка на Съвета на Европа (например Турция, Франция, Италия и т.н.).

Следните изисквания трябва да се спазват при кандидатстването:

• Участниците в проекта трябва да са млади хора на възраст между 12 и 21 години. Проекти между групи студенти във висшето образование в контекста на обучението им не се финансират.

• Проектите ще се изпълняват в периода между юни 2016 и август 2017 г. Срещите ще са съсредоточени върху работата по проекта. По време на всяка среща минимум четири дни са насочени върху работа по проекти.

По програмата могат да бъдат финансирани разходи за пътуване, разходи за настаняване и храна, оборудване и материали за работа и представяне на резултатите от проекта, и др., извършени през периода 1 юли 2016 г. и 31 август 2017 г.

Финансиранее в размер до 30 000 евро

Крайният срок за подаване на предложения е до 1 декември 2015 г. 

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Europeans_for_Peace/20150720_EFP_Information_application.pdf