Проект за обновяване на европейските служби по заетостта („мрежата EURES“) е гласуван от ЕП

Проект за обновяване на европейските служби по заетостта („мрежата EURES“) е гласуван от ЕП

Парламентът гласува проект за обновяване на европейските служби по заетостта („мрежата EURES“) с база данни за търсещи работа и свободни работни места из целия ЕС. По този начин ще се подпомогне борбата с безработицата чрез по-гъвкав отговор на търсенето и предлагането на пазара на труда.
 Идеята е обновеният портал на EURES да може автоматично да съчетава автобиографии с подходящи обяви за работа. Също така всички обяви за работа, публикувани от обществените служби за заетост е държавите членки, ще бъдат достъпни в целия ЕС на интернет портала. Автоматичното съчетаване на обяви за работа с кандидатури ще бъде безплатно за работниците. По отношение на заетост, заплащане и други условия на труд не трябва да има дискриминация на основата на тяхната националност. Ще бъде осигурен и достъп на лица с увреждания.
Евродепутатите успяха да внесат изменения за разширяване на мрежата, като предложиха членство и на частни организации, ако те предлагат услуги и за работниците, и за работодателите. Те също така прокараха изменения, които засилват трансграничните пазари на труда и които позволяват изключение от задължението за трансгранично публикуване на стажовете и професионалните практики, финансирани от държавата, поради разликите в образователните системи и активните политики на пазара на труда на различните държави членки.
Проектът беше одобрен от евродепутатите с 576 гласа „за“, 56 „против“ и 21 „въздържал се“.
След гласуването му от Парламента, регламентът остава да бъде официално одобрен от Съвета на министрите. Той ще влезе в сила, след като бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, а държавите членки ще имат две години, за да въведат в сила промените.
Приетият текст можете да намерите на следния интернет адрес:  http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

Източник: Европейския парламент