ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ В ЕС

ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ В ЕС 
 

Проект на законодателство за споделянето и защитата на резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record PNR), които пристигат и излизат от ЕС представи Европейската комисия. Правилата регламентират и използването на тези данни от органите на държавите членки и европейския полицейски орган Европол с цел борба с тероризма и сериозните транснационални престъпления.
Темата е включена в дневния ред на Комисията по гражданските свободи на Европейския парламент. През лятото евродепутатите поискаха тези данни да бъдат използвани само за предотвратяване, проследяване и разследване на тези престъпления. Новите обмисляни правила ще бъдат прилагани към авиолиниите, които поддържат линии към и от ЕС. Те няма да се прилагат за вътрешните линии между държавите членки.
Включените нарушения на закона, които ще бъдат цел за борба чрез списъците с данните са трафик на хора, сексуална експлоатация на деца, трафик на наркотици, оръжия, муниции и експлозиви, пране на пари и кибер престъпления.
Звената за информация за пътниците ("Passenger Information Units" (PIUs)) ще обработват данните само за пътници, за които има подозрения в участие в тероризъм или в посочените транснационални престъпления.
Очаква се схемата на ЕС за събиране на данни да не срещне съпротива от страна на заинтересованите органи. Отделни държави вече осъзнават необходимостта от PNR. Дори някои държави вече са се заели със задачата самостоятелно и са изразходвали значителни финансови ресурси за създаване на национални PNR звена. България е измежду страните, които имат вече подобна система.
Източник : http://www.dnevnik.bg