Програма за обучение на млади журналисти „Познавате ли европейските институции?“

Европейският парламент в партньорство с Българската телеграфна агенция (БТА) организират обучение за млади журналисти от национални и регионални медии в България по теми на европейските институции с фокус върху Европейския парламент. Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2023 г.
Обучителната програма има за цел да запознае младите журналисти с функционирането на институциите на Европейския съюз, европейските политики и тяхното прилагане в държавите членки.
За обучението ще бъдат избрани 10 журналисти. Други 10 кандидати ще бъдат резерва за следващи обучения.
Обучението ще се проведе в два модула: национален и европейски.
Какво включва националния модул?
В националния модул, който ще се проведе на 5, 6 и 7 април 2023 г., ще бъдат представени общи знания за европейските институции чрез презентации, лекции и дискусии. Предвидена е и конкретна медийна работа по теми от законодателните приоритети на Европейския парламент.
Лектори са водещи експерти по европейски въпроси и опитни действащи журналисти: проф. Ингрид Шикова, доц. Иван Начев, доц. Георги Лозанов, доц. Ралица Ковачева, д-р Първан Симеонов, Николай Желязков и Ива Тончева. В обученията ще се включат български и чуждестранни евродепутати, както и представители на Бюрото на Европейския парламент в България.
Какво включва европейския модул?
Европейският модул предвижда обучение през юни в Европейския парламент в Брюксел за до 5 от 10-те участника, определени на базата на резултатите от представянето им в националното обучение.
Завършилите обучението ще получат сертификат от Бюрото на Европейския парламент в София.
За кого са обученията?
Обученията са за млади журналисти, които работят в национални и регионални медии в България и имат желание да се запознаят с инструментите на европейските институции, което ще им позволи да развият умения да разказват за Европа на достъпен език. Допускат се журналисти, работещи на свободна практика.
Обучението е отворено и за други специалисти в сферата на медиите, когато това е надлежно обосновано и в интерес на Европейския парламент: като създатели на съдържание за социалните медии, мениджъри в сферата на мултимедиите, автори на телевизионно съдържание и специалисти в сферата на данните.
Изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят:
Завършено висше образование или професионално обучение
Не повече от 3 години стаж след завършване на образованието
В момента на кандидатстването да работят за национални или местни медии в България
Работно владеене на английски език
Какви документи трябва да представят кандидатите?
– Мотивационно писмо
– Биография във формат Europass
– Портфолио със журналистически материали (статии, интервюта, видеа и др.) в национални или местни медии – за журналисти или портфолио с проекти, по които кандидатът е работил – за специалисти в сферата на медиите
Предимство ще имат кандидати, които представят препоръка от работодателя си.
Документите за кандидатстването се изпращат на: schola@bta.bg
При въпроси, кандидатите могат да се свързжат с БТА на телефон 0888 977 802.
Срокът за подаването на документите е 15 март 2023 година.
Комисия от БТА ще определи участниците в обученията до 20 март 2023 г.
Обучението ще бъде организирано в сградата на БТА в София: бул. „Цариградско шосе“ 49. БТА поема разходите по пътуването и настаняването в София, също и дневните.
Обучението за млади журналисти е програма на Европейския парламент, изпълнявана от Българската телеграфна агенция.
Подобни обучения ще бъдат организирани в Белгия, Хърватия, Германия, Италия, Поругалия, Полша и Испания.
Източник: Европейски парламент в България