Програмата #DigitalEU отделя бюджет от 580 млн. евро за развиване на цифрови умения

Програмата за цифрова Европа (DIGITAL) е нова програма за финансиране на ЕС, фокусирана върху въвеждането на цифрови технологии за бизнеса, гражданите и публичните администрации.
Как да направим Европа по -зелена и по -дигитална, са двете предизвикателства за нашето поколение и нашият успех в тяхното посрещане ще определи нашето бъдеще. Европейската комисия започна да разглежда по -зелената Европа през обектива на Европейската зелена сделка. В същото време той отваря дискусии за преминаването към по-дигитален свят: цифровия преход. Дигиталните технологии и инфраструктурата имат решаваща роля в нашия личен живот и бизнес среда. Разчитаме на тях да комуникират, да работят, да развиват науката и да отговарят на актуалните екологични проблеми. В същото време пандемията от COVID-19 подчерта не само доколко разчитаме на технологиите си, за да ни бъдат достъпни, но и колко важно е Европа да не зависи от системи и решения, идващи от други региони по света. Проправянето на пътя за постигане на тази цел е програма DIGITAL. Програмата цифрова Европа ще осигури стратегическо финансиране, за да отговори на тези предизвикателства, подкрепяйки проекти в пет ключови области на капацитет: в суперкомпютри, изкуствен интелект, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения и осигуряване на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото, включително чрез цифровите технологии Иновационни центрове. С планиран общ бюджет от 7,5 млрд. Евро (в текущи цени), той има за цел да ускори икономическото възстановяване и да оформи цифровата трансформация на европейското общество и икономика, като носи ползи за всички, но по-специално за малките и средните предприятия. Програмата за цифрова Европа няма да се справи изолирано с тези предизвикателства, а по -скоро ще допълни наличното финансиране чрез други програми на ЕС, като например програмата „Хоризонт Европа“ за научни изследвания и иновации и Механизма за свързване на Европа за цифрова инфраструктура, Механизма за възстановяване и устойчивост и структурните средства и др. Той е част от следващия дългосрочен бюджет на ЕС, Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г.
Източник: Европейска комисия