Програмата за училища – посланици на Европейския парламент разшири своя обхват

Програмата за училища – посланици на Европейския парламент разшири своя обхват
През учебната 2018/2019 инициативата Програма за училища посланици стартира конкурс за разширяване с още 40 училища. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес. Кампанията за кандидатсване предизвика голям интерес, а кандидатурите на училищата надхвърлила 100. Кандидатиралалите се училища са представители на почти всики териоториални области на страната. Специалисираното жури трябваше да оцени мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха взети под особено внимание. За пръв път в тази инициатива се включват участници от Видинска и Сливенска област. Профилирана природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I" е спечелилото училище от гр. Видин. Инициативата ще продължи с начален семинар за педагозите, които да бъдат подготвени за осъществяване на предвидената програма и дейности.
Източник: Европейски парламент