Програмите за трансгранично сътрудничество с инициатива за доброволчество за млади хора

Инициативата „Interreg Volunteer Youth“ (IVY) представлява уникална възможност за млади хора, които искат да окажат влияние върху света, в който живеем, като подкрепят действия за солидарност чрез сътрудничество. Заедно с местните участници, доброволците на IVY се справят с предизвикателствата, пред които са изправени Европа и съседните й региони, помагайки за намирането и прилагането на общи решения.
Инициативата Interreg Volunteer Youth има за цел да насърчи сътрудничеството чрез постигане на следните три цели:
– Подкрепа за проекти за сътрудничество, благодарение на участието на мотивирани млади хора.
– Да направи ползите от сътрудничеството по-видими сред местните общности и извън тях.
– да даде възможност на младите хора да участват в сътрудничество.
Чрез IVY младите хора служат като доброволци в програми и проекти, които подкрепят трансграничното европейско сътрудничество в различни области – околна среда, образование, научни изследвания, здравеопазване, транспорт, устойчива енергия и др. Тези проекти се финансират от програми Interreg, които също са известни като програми за европейско териториално сътрудничество, като част от регионалната политика на Европейския съюз.
Хоствани от програми или проекти на Interreg, доброволците от IVY могат да избират между два доброволчески пътя, за да предоставят своята подкрепа:
– Като репортери те помагат да се подчертаят резултатите от програмите на Interreg
– Като партньори по проекта Interreg те допринасят за изпълнението на проекти
Докато помагат на своите приемащи организации, доброволците могат да придобият нови умения в областта на европейските проекти за сътрудничество, което от своя страна насърчава личното израстване по време на това уникално преживяване. Доброволците ще изпитат от първа ръка какво означава да си сътрудничиш с организации в други региони на ЕС или съседни региони.По този начин доброволците на IVY допринасят за изграждането на силна и обединена Европа в регионите, в които са активни.
Всеки доброволчески опит продължава от 2 до 6 месеца и доброволците получават финансов принос, който покрива разходите им за живот.
Инициативата „Interreg Volunteer Youth” се финансира от Европейския съюз и Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR).
В момента Interreg Volunteer Youth – IVY предлага доброволчески позиции в Лион 🇫🇷, Краков 🇵🇱, Флоренция 🇮🇹 и Патра 🇬🇷.
Всичко, което трябва да знаете 👉 https://www.interregyouth.com/