Проучване на ЕК сред младежите – дайте своето мнение

Живеете ли все още в родния си град? Какво ви мотивира да се задържите там? Или пък какво ви е накарало да го напуснете и да потърсите шанс за развитие другаде?
🇪🇺📢 В търсенето на решения за справяне с проблема с намаляването на младото население в редица европейски региони, генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК провежда проучване сред младежите на възраст между 15 и 29 години.
✍️ Попълването на анкетата отнема не повече от 5 минути, но резултатите ще са от огромна полза за определянето на факторите, които водят до това определени региони в ЕС да привличат или да отблъскват младите хора. Събраните мнения и идеи ще са и отправна точка за изготвяне на препоръки относно формирането на бъдещите европейски регионални политики.
🙋 Ако искате да допринесете за превръщането на вашия регион в по-добро място, можете да попълните въпросника, достъпен на всички 24 официални езика на ЕС, като сканирате 📲 QR кода или на следния линк 👇