Проведе се oбщо събитие на центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България

При много голям интерес на 17 ноември 2022 г. центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО от цялата страна организираха общо събитие, посветено на предстоящите процедури от Плана за възстановяване и устойчивост на България, предназначени за бизнеса и гражданите. Участниците се запознаха с възможностите, които предоставя Планът, с предстоящите програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за бизнеса, както и с предстоящите процедури за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и др.
Срещата се проведе в хибриден формат, а домакин беше центърът ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово. Участниците можеха да бъдат на живо във всеки един от центровете в България, да се включат онлайн, както и да проследят срещата във фейсбук страниците на всички центрове в България. По този начин събитието достигна до повече от 1500 човека в страната.
Срещата беше открита от кмета на Община Габрово Таня Христова, а Марина Кирова от Представителството на ЕК в България представи какво придвижда Планът за целия период.
Процедурите за бизнеса бяха представени от Калин Маринов – Зам. директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа“.
Татяна Ангелчева от МРРБ разказа какви са възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, а Милена Хубенова и Румен Джаров от отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция “Жилищна политика” на МРРБ представиха процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Съвсем естествено, обновяването на жилищните сгради предизвика най-голям интерес. Почти час експертите отговаряха на множеството въпроси, които идваха от цялата страна. След общата част дискусията продължи във всеки център поотделно съгласно местните приоритети на региона.
Във Видин ще разширим дискусията в предстпящото събитие, което организираме на 2 декември от 14.00 часа за финансирането по ПВУ както за бизнеса и хората, така и за селскостопанския сектор, съгласно регионалните нужди.
Презентации от събитието могат да бъдат изтеглени тук – Цели и очаквано въздействие от изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост – Gabrovo Chamber of Commerce and Industry (chamber-gabrovo.com)
Запис на събитието може да бъде гледан в YouTube – СРЕЩА-ДИСКУСИЯ: Цели и очаквано въздействие от изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост – YouTube