Проведе се заседание на Съвместния комитет за наблюдение за одобрение на проектите по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg-ИПП България – Сърбия

Проведе се заседание на Съвместния комитет за наблюдение за одобрение на проектите по първата покана за набиране на проектни предложения по програма Interreg-ИПП България – Сърбия

 

На 15 юли 2016г. в залата на НЧ „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище, Република България се проведе присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по ррограмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Основната цел на заседанието беше да се одобри списъка с проекти, предложени за финансиране по първата покана за набиране на проектни предложения.
Председател на заседанието беше г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,  а съпредседател г-жа Санда Шимич – помощник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.
По първата покана за подаване на проектни предложния беше показан голям интерес от страна на бенефициентите и бяха получени много проектни предложения с високо качество. По тази причина, Съвместният комитет за наблюдение одобри включване на допълнителни финансови ресурси, предвидени за 2018 г., като по този начин общият бюджет на Първата покана възлиза на 18 570 429 евро. Увеличеният бюджет ще е достатъчен за финансиране на 36 съвместни трансгранични проекта, разпределени в три основни приоритетни оси: Устойчив туризъм, Младеж и Околна среда.
 
Преди да бъдат сключени договори за субсидия, представители на програмата ще осъществят:
  • Проверка за наличие/липса на двойно финансиране, индикативен  период: м. юли – август 2016 г.;
  • Проверка за държавни помощи (само за българските партньори), индикативен  период:  м.юли – август 2016 г.;
  • Проверки на място (само за инвестиционните проекти), индикативен  период:  м. юли – август 2016 г.;
Преговори за одобрението на бюджетите на селектираните проекти ще се проведат  ориентировъчно през месец  септември 2016 г.
Детайлна презентация на проектите, одобрени за финансиране, както и списъците с одобрените проекти можете да намерите на страницата на Програма Interreg-ИПП България – Сърбия.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/prisustveno-zasedanie-na-suvmestniya-komitet-za-nablyudenie-za-odobrenie-na-proektite-po