Проведена е обществена поръчка за обучение на администрацията за ЕС

Проведена е обществена поръчка за обучение на администрацията за ЕС
 

Обществената поръчка за „Обучения за подобряване на капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на Република България“ бе обявена от Института за публична администрация в началото на август. Тя е с прогнозна стойност 1,5 млн.лева, като средствата са по проект, финансиран от оперативна програма „Добро управление“.
По процедурата кандидатстват две обединения и една фирма да обучават държавните служители по европейски въпроси, за да ги подготвят да участват ефективно в процеса на вземане на решения в Европейския съюз .
Офертите са отворени публично на 09 септември 2016г. в сградата на Института по публична администрация.
Единият от кандидатите е обединение между Европейския институт за публична администрация (ЕIPA) в Холандия и Националната школа по администрация на Франция (ЕNA). Другото обединение е ЕСЕ Груп и в него влизат Център за политически и дипломатически изследвания – Великобритания, ЕSTEP – Латвия, Естонско училище по дипломация и Агенция „Стратегма“ ООД. Като самостоятелна фирма кандидатства Рувекс АД.
Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи обучителни програми и да проведе обучения на общо 1740 експерти от държавната администрация, включително и на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС. Обученията трябва да приключат най-късно до 31 октомври 2017 година. 
Подготовката на екипа е най-важното условие за успеха на българското председателство през 2018 година, коментира вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева. 
Основните теми на предстоящите обучения са свързани със законодателния процес в ЕС и практиката на Триалога след Договора от Лисабон, стратегии и тактики за лобиране, председателстване на срещите на работните групи и органи на Съвета на ЕС, документация и документооборот в Съюза.