Пътищата на Европа стават по-безопасни, но броят на смъртните случаи е неприемливо висок

Пътищата на Европа стават по-безопасни, но броят на смъртните случаи е неприемливо висок
 

По-малко хора са загинали по пътищата на ЕС през 2019 г. в сравнение с предходните години, според публикуваните днес предварителни данни на от Европейската комисия. Приблизително 22 800 души са загинали при пътнотранспортни произшествия през миналата година, което представлява почти 7 000 по-малко смъртни случая, отколкото през 2010 г., т.е. намаление с 23 %. В сравнение с 2018 г. броят на жертвите е спаднал с 2 %. Когато става въпрос за пътна безопасност, Европа остава най-безопасният регион в света, със средно 51 смъртни случая по пътищата на един милион жители.
Въпреки че основната тенденция остава низходяща, като осем държави членки регистрираха своите най-ниски равнища на смъртност през 2019 г., напредъкът в повечето държави се забави, поради което целта на ЕС за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи по пътищата през периода от 2010 г. до края на 2020 г. няма да бъде постигната. 2020 г. все пак може да се открои значително на този фон, тъй като има признаци, че броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия вероятно ще спадне съществено с оглед на мерките, предприети за справяне с коронавируса; това обаче няма да е достатъчно за постигане на целта.
Въз основа на предварителните данни през 2019 г. осем държави членки са отчели най-ниския досега брой жертви. Въпреки че ситуацията с пътната безопасност в държавите членки е сходна, все още се отчитат четири пъти повече смъртни случаи по пътищата в държавата с най-лоши резултати, отколкото в тази с най-добри. Най-безопасните са били пътищата в Швеция (22 смъртни случая/милион жители) и Ирландия (29/милион), докато Румъния (96/милион), България (89/милион) и Полша (77/милион) отчитат най-високите проценти на смъртност през 2019 г. Средната стойност за ЕС е била 51 смъртни случая на един милион жители.
Източник: Европейска комисия