Работа в Съда на ЕС

Работа в Съда на ЕС 
 
Ако искате да си намерите работа в съда на ЕС посетете уебсайта ЕU Careers, където можете да търсите  в базеата данни с текущи възможности за постоянни и временни длъжности, включително места за договорно наети служители, стажове и командироване в институциите и агенциите на ЕС.
 
Съдът обаче може при определени обстоятелства да назначава и срочно наети служители или договорно наети служители със спомагателни функции. Срочно наетите служители се назначават преди всичко на длъжности, които след известно време ще бъдат заети от успели кандидати от конкурси. Те могат да заемат длъжности, които изискват специален профил, за да изпълняват задачи с ограничена продължителност. Договорно наетите служители със спомагателни функции заместват длъжностните лица, които са възпрепятствани да изпълняват служебните си задължения поради болест или поради отпуск по майчинство. Те също така се наемат, за да подпомогнат служба с голямо работно натоварване.
 
 
Източник: Съд на ЕС