Работна програма на Европейската Комисия за 2016

Работна програма на Европейската Комисия за 2016

Всяка година Европейската комисия приема план за действие за следващите дванадесет месеца. Чрез работната програма Комисията информира гражданите, институционалните партньори и служителите си по какъв начин ще превърне политическите си приоритети в конкретни действия.
През повечето години работната програма се приема през месец октомври. Програмата за 2016г. също е приета през месец октомври на 27 октомври 2015 г. Това е втората работна програма, която е представена от Комисията Юнкер, която встъпи в длъжност на 1 ноември 2014 г.
Програмата на Европейската комисия е фокусирана върху приоритетите и резултатите. Тя ще насочи усилията си към разрешаване на важни европейски въпроси.
Новата програма на Комисията за 2016 г. представлява целенасочен списък с 23 ключови инициативи в областта на 10-те политически приоритета, заявени от председятеля й Жан Клод Юнкер.
През 2015 г. по време на първата година от мандата си, Комисията избра инициативи, където имаше належаща нужда от действия. В момента този списък от приоритети е актуализиран. Идеята е новата програма да се основава на положените основи през 2015 г.
Новите инициативи, по които Комисията ще работи през 2016 г., включват:
• Инициативи за по-добро управление на миграцията, както и предложения за управление на границите
• Изграждане на цифровия единен пазар, последващи действия във връзка със стратегията за единния пазар, космическа стратегия за Европа, както и европейски план за действие в областта на отбраната
• Кръгова икономика, следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще, както и законодателство за прилагане на енергийния съюз
• Програма за Европа за развитие на нови умения, ново начало за работещи родители, както и стълб на социалните права в рамките на задълбочаването на икономическия и паричен съюз
• Пакет за корпоративно данъчно облагане и план за действие относно ДДС
Пълният текст на работната програма на ЕК за 2016 можета да откриете на следния интернет адрес:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm#sthash.LukBy3yy.dpuf