РАБОТОДАТЕЛИ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Същите в рамките на проектите ще могат да наемат безработни лица за период до 12 месеца, да предоставят професионално обучение, обучение по част от професия и обучение по ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност на вече наетите си лица, да закупят оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места, да оборудват и адаптират нови работни места за хора с увреждания, да извършват ремонтни дейности,  да осигурят наставник за хората с увреждания.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 лева, а максималният 391 166 лева.

За повече информация по предстоящото откриване на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ можете да посетите следната интернет страница http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7066.