РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 120 000 БЕЖАНЦИ В ЕС БЕШЕ ОДОБРЕНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 120 000 БЕЖАНЦИ В ЕС БЕШЕ ОДОБРЕНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На 17.09.2015г. Европейският парламент гласува в подкрепа на предложението на Комисията за преразпределение от Италия, Гърция и Унгария на 120 000 души бежанци.   
Гласуването отваря възможност на Съвета да приеме предложения механизъм за спешно преразпределение на бежанци. Страните членки трябва да вземат необходимите решения на извънредния Съвет по правосъдие и вътрешен ред, който ще се състои на 22 септември 2015 г. За вземането на тези решения настоява Комисията.
На 14 септември 2015г. се проведе последния Съвет по правосъдие и вътрешен ред. По време  на Съвета мнозинството от страните изразиха желание да се пристъпи възможно най-скоро към споразумение за преразпределение. В случай, че  Съветът приеме решението във вторник, 22 септември, Европейската комисия има готовност да започне работа с държавите членки и съответните европейски агенции за незабавното преразпределение на бежанци.

Пълният текст на позицията на ЕК можете да намерите тук:
 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5664_en.htm
Източник: Европейската Комисия