Развитието на европейската селскостопанска политика

РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Партньорство между Европа и селскостопанските производители

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми: Селскостопанска политика, Изграждане на Европа
Изтегли книгата в pdf