REACT-EU за 2022 г. – средствата от 11 милиарда са разпределени и на разположение

Европейската комисия публикува разпределението на средствата по линия на REACT-EU за 2022 г. Около 11 милиарда евро (по текущи цени) са вече на разположение за програмиране по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави членки. Тези средства допълват предоставените през 2021 г. почти 40 милиарда евро. Държавите членки ще могат да продължат да прилагат мерките за възстановяване, увеличавайки устойчивостта на здравните системи, предприятията и подкрепата за най-уязвимите групи, като същевременно допринасят за работата по приоритетите в областта на околната среда и цифровите технологии с цел постигане на интелигентно, устойчиво и подпомагащо сближаването възстановяване.

Средствата по линия на REACT-EU се отпускат на два транша, за да се отчете изцяло променящото се икономическо и социално въздействие на пандемията. Разпределението е въз основа на данните за БВП, безработицата и младежката безработица в отделните държави. Освен това при него се взема предвид въздействието, оказано от коронавирусната пандемия върху икономиките на държавите членки, по статистически данни към 19 октомври 2021 г.

REACT-EU беше първият инструмент, предназначен за използване по линия на NextGenerationEU, като първото плащане в размер на 800 милиона евро беше извършено на 28 юни 2021 г. Бързото одобряване на мерките позволи на държавите членки да разпределят 37 милиарда евро, като общият размер на плащанията достигна 6,1 милиарда евро. В рамките на тези одобрени мерки 23,3 милиарда евро ще бъдат използвани посредством Европейския фонд за регионално развитие, 12,8 милиарда евро — посредством Европейския социален фонд и 0,5 милиарда евро — посредством Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Източник: Европейска комисия