Рекорден брой участници в Европейската седмица на регионите и градовете

Рекорден брой участници в Европейската седмица на регионите и градовете
Повече от 9 000 участника от 70 страни в цяла Европа и извън нея се включиха в  приключилата преди няколко дни Европейска седмица на регионите и градовете. В рамките на 17-то ѝ издание, идеите си представиха над 1000 лектора в рамките на 300 сесии, обединени около темата „Региони и градове: стълбове на бъдещето на ЕС“. Така експерти, автори на проекти и представители на академичните среди имаха възможност да обменят добри практики в областта на регионалното и градското развитие. Форумът е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката  на  сближаване  на  ЕС  и  е  най-голямото европейско обществено събитие от този вид. Затова и медийният интерес е традиционно голям, като тази година в модерния конгресен център The Square проявите следяха над 200 журналисти.
Защо е важна Седмицата на регионите и градовете? 
Регионите  и  градовете  участват  в  разработването  на  повечето  политики  на  ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за 1/3 от публичните разходи (2100  млрд.  евро  на  година)  и  за  2/3  от  публичните  инвестиции (приблизително 200 млрд.  евро),  като  вторите  често  трябва  да  бъдат  изразходвани  в съответствие с правните разпоредби на ЕС.
Акцентите тази година
Седмицата на регионите и градовете е съвместна инициатива на Европейския комитет на регионите и ГД "Регионално развитие" на Европейската комисия. Представители на тези две институции – съответно Карл-Ханц Ламберц и Марк Льометр дадоха старт на четиридневната среща и обмяна на ноу-хау между представители на местната власт, заедно с Клара Добрев, заместник-председател на Европейския парламент. С това беше показано, че регионалната тема е все по-важна и определяща и че всички институции работят заедно.
Специален фокус тази година бяха младите хора. От една страна с включването на 100 млади европейски политици на възраст под 30 години (Young Elected Politicians), от друга – с програмата Youth4Regions, която (след проведен конкурс за есе, свързано с реализиран проект с европейски средства) събира 40 журналисти, активни в мероприятията на Европейската седмица на градовете и регионите. Сред тях се откроиха две българки, студентки по журналистика в Софийския университет – Искра Цанкова и Денислава Златанова. Те получиха специални награди по време на церемонията за отличаване на най-изявените млади медийни личности, лично от говорителя на Генералния директор в сферата на комуникациите към ЕК – Кристиан Спар.
Темите, които се обсъдиха в рамките на форума, съпътстващите събития, кръглите маси, представянето на проекти и идеите за по-добро градско развитие бяха много, но един от акцентите беше новият бюджет на ЕС. Във встъпителната си реч председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц изрази мнение, че новият бюджет трябва да подкрепя амбициозната европейска визия и че известният 1 процент от GNI (General National Income) или стойността на едно кафе, колкото е в момента приносът на всеки от 500-те милиона европейци, би следвало да се увеличи на 1.3 процента. Той добави и, че европейският бюджет трябва да е екологично ориентиран и да работи "от местните структури към върха". 
Автор: Мариана Гомилева, Брюксел, Октомври 2019