Резултати от Конференцията за бъдещето на Европа в доклад

Конференцията за бъдещето на Европа беше нов и иновативен процес, който започна създаване на ново пространство за дебат с гражданите да се справят с предизвикателствата и приоритетите на Европа, с цел да се подкрепи демократичната легитимност на европейския проект и за подкрепа на гражданите, нашите общи цели и ценности. Това беше упражнение отдолу нагоре, насочено към гражданите: европейците да кажат какво очакват от Европейския съюз. Конференцията беше съвместно начинание на Европейския парламент, Съветът и Европейската комисия, в качеството на равноправни партньори заедно с държавите-членки на Европейския съюз.
Инициативата “Конференция за бъдещето на Европа”, която се проведе в рамките на изминалата година, събра в дискусия хиляди европейци и техните идеи и виждания. И те излязоха с предложения за по-добър ЕС.
Окончателният доклад с 49 предложения и повече от 320 мерки, по които институциите на ЕС да предприемат последващи действия, беше представен на церемонията по закриването на конференцията на 9-ти май в Страсбург.
Предстои институциите да проучат и представят възможностите за ефективни последващи действия по тези предложения.
Докладът може да намерите тук.
Източник: Европейска комисия