Рибарство и морско дело

РИБАРСТВО И МОРСКО ДЕЛО
Опазване на бъдещето на моретата

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на институциите и органите, Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство

Изтеглете книгата в pdf

Електронна книга