Ръководителят на Представителството на ЕК г-н Огнян Златев откри Кариерен форум, оргазнизиран от Европа директно Видин

Ръководителят на Представителството на ЕК г-н Огнян Златев откри Кариерен форум, организиран от Европа Директно Видин
Фондация за регионално развитие, съвместно с Европа Директно – Видин проведоха Кариерен форум "Реализирай се с Европейския съюз". Ръководителят на Представителството на ЕК г-н Огнян Златев откри Форума, който се състоя на 28 февруари 2019 в х-л Нептун, Видин. Той говори за предизвикателствата пред Съюза през 2019 като конкретно посочи европейските избори, сделката за Брекзит и приемането на бюджета за следващия многогодишен финансов период. По време на форума участниците имаха възможност за директни срещи и безплатни консултации с представители на европейски мрежи и програми като EURES, Enterprise Europe Network, Бюро Творческа Европа, Европа Директно – Видин, Информационен център на ЕС, Център за развитие на човешките ресурси, ОП РЧР, Младжки екип Европа, ОИЦ – Видин, Център за кариерно ориентиране. От страна на бизнеса изложители на форума, които предлагаха работни места и възможности за реализация бяха Тексим Банк, ПОК "Съгласие", СЛАМ Клоудинг, Обществено хранене Видин, Първоцвет ООД, Монтенегро ООД и Асоциация за туризъм. Университетът в Крайова също взе участие в Кариерния форум като разказа за възможността за обучение на международни студенти и какво прави в областта на кариерното развитие. Форумът даде възмоност на около 150 души безработни, търсещи работа и младежи да се осведомят какво предлага в момента пазара на труда, на бизнеса – от какви възможности за европейско финансиране и разширяване на своята дейност могат да се възползват, кои в момента са отворени програми, които предлагат финансова подкрепа в конкретни области, какжи инициативи има на европейско ниво за обучения, стажове, доброволчество и др.  Във Форума приветствие към участниците отправиха и г-жа Албена Георгиева, Областен управител на Видин и зам. кметът на Видин, г-н Венци Пасков.