Румънски студенти на посещение в България

РУМЪНСКИ СТУДЕНТИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 16, 17 и 18 януари 2018 г. група студенти от университета в Крайова ще реализират работно посещение в България. Инициативата е част от дейностите на проект „Шанс за развитие“, изпълняван от университета в Крайова, в партньорство със стопанската академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов и Фондация за регионално развитие. Студентите ще посетят атомната електроцентрала „Козлодуй“ – основен енергопроизводител в България, клона на Нов Български университет в гр. Видин, Областния информационен център – Видин и център „Европа Директно-Видин“.