Румънски студенти осъществиха работна визита в България

Румънски студенти осъществиха работна визита в България

На 16, 17 и 18 януари 2018 г. група студенти от университета в Крайова осъществиха своето първо работно посещение в България. Инициативата е част от дейностите на проект „Шанс за развитие“, изпълняван от университета в Крайова, в партньорство със стопанската академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов и Фондация за регионално развитие. На 16 януари студентите посетиха атомната електроцентрала „Козлодуй“ – основен енергопроизводител в България, където имаха възможност да се запознаят с производствената дейност на централата. На 17 и 18 януари 2018 г., със съдействието на Фондация за регионално развитие (Видин) и с център „Европа Директно-Видин“, студентите посетиха клона на Нов Български университет в гр. Видин, Областния информационен център – Видин и център „Европа Директно-Видин“. Представител на Нов български университет представи на студентите възможностите за университетски обмен по програма „Еразъм+”. Представители на двата центъра представиха на студентите програмите, съдействащи за реализацията на пазара на труда в България и в Румъния, както и възможности и програми на ЕС, насочени към младите хора в Европа.