Събитие: Амбициозната зелена сделка на Европейския съюз

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин и Европейски документационен център към Русенски Университет „Ангел Кънчев“ заедно с филиала на Русенски университет във Видин организирахме
събитие на тема: Амбициозната зелена сделка на Европейския съюз, което се състоя в Културен център „Жул Паскин“, гр. Видин
„Екология и Икономика 101: Защо екологията е икономична и евтина ли е зелената енергия?“ презентация на темата представи експерта от екип „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – Румен Карамихалев. Oсновната цел на Екип Европа, създаден от Европейската комисия е да предоставя точна и обективна информация по въпроси, свързани с Европейския съюз. Членовете на Екип Европа участват в семинари, конференции, обучения, дават интервюта. Той включва хора, които са подготвени да говорят за ЕС по достъпен и разбираем начин и да обсъждат европейските въпроси с широк кръг граждани. Г-н Карамихалев носи със себе си богати познания и опит като икономист, специализиран в областта на екологичните и икономическите практики. Неговите прозрения за енергоспестяващи инициативи като електромобили, термопомпи и фотоволтаици несъмнено хвърлиха светлина върху потенциала на зелените технологии да оформят нашето бъдеще и развенчаха някои от най-честите митове, съществуващи в тази сфера.
Събитието представи важната връзка между екологията и икономиката, фокусирайки се върху ключовите въпроси: защо екологичните практики са икономически изгодни и колко е евтина е зелената енергия. Чрез интерактивна презентация и дискусия разгледахме
възможностите и предизвикателствата пред зелената икономика и как амбициозната зелена сделка на ЕС формира бъдещето на икономиката и енергетиката в региона. Европейският зелен пакт е трансформиращата инициатива на Европейския съюз, целяща да превърне Европа в първия климатично неутрален континент в света до 2050 г. Този амбициозен план включва широк спектър от политически мерки, предназначени да насърчат устойчивия растеж, да намалят ремизите на парникови газове и да опазят природните ресурси на нашата планета. Европейския зелен пакт е основан на чиста и кръгова икономика.
Есперт от ЕЕРОПА ДИРЕКТНО Видин представи на аудиторията и дейността на двете мрежи – ЕВРОПА ДИРЕКТНО и Европейският документационен център и как биха могли да бъдат полезни на студентите и гражданите, както и някои актуални теми за ЕС като предстоящите европейски избори и важността им при формиране на бъдещето.