Събитие в ЦДГ „Арабела“

Събитие в ЦДГ "Арабела"

На 19.11.2015 г. представител на екипа на информационен център „Европа Директно – Видин“ бе гост на открит урок по програма Джуниър Ачийвмънт, който се проведе в четвърта група в ЦДГ „Арабела“. Урокът беше проведен в рамките на Световната седмица на  предприемачеството 2015 г. Целта на урока беше децата да се запознаят с връзката и значението на образованието за бъдещата им успешна професионална реализация. По време на урока, децата получиха знания за парите и начините за печеленето им, научиха понятия като купувам, печеля, спестявам и харча. Чрез игри придобиха умения за определяне стойността на монетите и разпознаването им. По време на урока те направиха разделители за книжки,които впоследствие ще се продадат на коледния базар в ДГ”Арабела”. Идеята на урока бе децата да разберат значимостта на знанията, които получават за бъдещата им успешна реализация. В края на урока, директорът на ЦДГ „Арабела“, госпожа Стаменова поздрави децата за показаните знания и раздаде сертификати за участие на гостите на урока. Представителят на нашия Център подари на децата книжки и им пожела да обиколят и те в бъдеще Европа и да се реализират успешно в живота.