Съюз на сигурност: Европейската комисия предлага нови правила за предварителната информация за пътниците

Европейската комисия предлага нови правила за засилване на използването на предварителна информация за пътниците. Предложението е едно от ключовите действия, набелязани в Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност. ЕС продължава да укрепва своята цялостна архитектура за сигурност, която има за цел подобряване на защитата на гражданите на ЕС, както е демонстрирано и в петия доклад за напредъка на Съюза на сигурност. В доклада се изтъква значителният напредък по изпълнението на стратегията за Съюза на сигурност през последните три години. Описани са важните действия, предприети за укрепване на защитата на критична инфраструктура от физически атаки, кибер атаки и хибридни атаки, както и в борбата с тероризма, радикализацията и организираната престъпност.

Информацията за пътниците помогна за подобряване на граничния контрол, намаляване на незаконната миграция и идентифициране на лицата, представляващи риск за сигурността. Всяка година над един милиард пътници пристигат, напускат или пътуват в рамките на ЕС. С новите правила ще се подобри използването на предварителна информация за пътниците за извършване на проверки преди пристигането им на външните граници. С новите правила също така ще се засили борбата с тежката престъпност и тероризма в рамките на ЕС. Така ще се преодолее важен пропуск в настоящата правна уредба, като същевременно се спазват стандартите на ЕС за защита и предаване на данни.

Източник: Европейска комисия