Създаване на по-добър интернет за децата

Стратегията за по-добър интернет за деца предвижда действия за овластяване на младите хора при опознаването на цифровия свят.

Най-често срещаните рискове в интернет: фалшиви новини, тормоз, неприкосновеност на личния живот, секстинг, излагане на съдържание и др.

Около един от всеки трима потребители на интернет е дете и тези деца имат достъп до интернет на все по-млада възраст чрез разнообразни устройства. Те прекарват все повече време в интернет, сърфират в социалните медии, играят онлайн игри и използват мобилни приложения. Това често се случва без надзор от страна на възрастни.

Въпреки че интернет предлага много възможности за учене, общуване, творчество и забавление, той също така крие определени рискове за уязвимите потребители, каквито са децата.

Децата могат да бъдат изложени на вредно съдържание и поведение онлайн, като например кибертормоз, сексуален тормоз, порнография, насилие или самонараняване. Необходими са ефикасни реакции за предотвратяване на отрицателните последици за тяхното когнитивно, социално и емоционално развитие.

Комисията иска да гарантира, че младите хора имат безопасна и стимулираща среда онлайн, докато се занимават с новите технологии и прекарват времето си онлайн. Всъщност новите технологии, като изкуствения интелект, повишената свързаност и разширената и виртуалната реалност, ще предизвикат важна промяна в начина, по който децата се ангажират и взаимодействат в обществото.

Европейската стратегия за по-добър интернет за децата предвижда набор от допълнителни мерки, вариращи от финансиране, координация и саморегулиране, които да спомогнат за създаването на по-безопасна онлайн среда.

Комисията съфинансира центрове за безопасен интернет в държавите членки (координирани от Insafe), като порталът за по-добър интернет за деца е единна входна точка за ресурси и обмен на най-добри практики в Европа. Основната им задача е да повишават осведомеността и да насърчават цифровата грамотност сред непълнолетните, родителите и учителите. Те се борят и срещу материали за сексуално насилие над деца онлайн чрез своята мрежа от горещи телефонни линии (INHOPE).

Комисията съдейства на Алианса за по-добра защита на непълнолетните в интернет – инициатива за саморегулиране, в която участват водещи компании в областта на ИКТ и медиите, гражданското общество и браншови асоциации, борещи се с вредното онлайн съдържание и поведение.

Повишаването на осведомеността е съществен елемент от онлайн безопасността: всяка година отбелязваме Деня за безопасен интернет – световно събитие, което се чества в около 170 държави и достига до милиони хора по света чрез събития и различни дейности.

Източник: Creating a better Internet for kids | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)