Събитие по повод Международния ден на културното наследство във Видин

Събитие по повод Международния ден на културното наследство във Видин
Дискусионна кръгла маса „Единни в многообразието“ по повод Международния ден на културното наследство организира Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“, която ще се проведе в гр. Видин, в залата на Общински съвет – Видин на 18 април 2018г. от 13.30 часа.  По време на кръглата маса ще се представят реализирани проекти в сферата на културата и туризма с финансовата подкрепа на ЕС в региона, както и ще дискутираме как ЕС допринася за опазване и подобряване на културно – историческото наследство на региона, как засилва усещането за европейска идентичност и не на последно място как спомага за подобряване на промоцията на региона. По време на кръглата маса ще представим и политиките на ЕС в областта на културното наследство. 
Събитието ще бъде съпътствано от изложба на етнографски и други културно-исторически експонати от региона.