Семинар за учители

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВИДИН ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ

На 2 юли, 2015 г. представител на Европейския информационен център "Европа Директно-Видин" взе участие в семинар за учители с наименование "Да предадем идеите на Европа в училищата: ползите от членство в ЕС за европейските граждани. На събитието взеха участие учители от СОУ "Любен Каралевол", гр. Видин, СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ново село, СОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Брегово, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин и други училища от областите Видин и Монтана.  Събитието бе организирано от представителството на ЕК в София и се проведе в гр. Правец.

В рамките на семинара колегите от Европа Директно – Враца представиха дейностите и основните инициативи на мрежата Европа Директно и на информационните центрове Европа Директно за съответните градове. Учителите, които присъстваха на семинара бяха запознати с работата на институциите на ЕС. Представени бяха теми като "европейско гражданство" и "четирите свободи на движение". Младежки екип Европа представи учебни материали и списания по европейски теми.  По време на събитието беше организирана симулационна игра на тема ЕС.