Шенген: Евродепутатите настояват за включване на България и Румъния до края на 2023 г.

Членовете на ЕП ще потвърдят подкрепата си за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство с аргумента, че те изпълняват необходимите условия.

В проекторезолюцията, която ще бъде обсъдена от евродепутатите във вторник и подложена на гласуване в сряда, се казва, че България и Румъния трябва да бъдат приети в Шенгенското пространство до края на 2023 г.

Едно по-голямо Шенгенско пространство без граничен контрол би направило ЕС по-силен, докато сегашната ситуация е “инструментализирана от антиевропейската пропаганда” в двете страни. В текста се изтъкват и икономическите и екологичните последици от оставането на двете държави извън Шенген и се призовава Комисията да направи оценка на разходите на Румъния и България, свързани с неприсъединяването, и да анализира възможностите за финансови компенсаторни механизми.Контекст

Понастоящем всички държави членки на ЕС, с изключение на България, Кипър, Ирландия и Румъния, са част от Шенгенското пространство, което включва и държавите извън ЕС – Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Парламентът многократно е подкрепял присъединяването на България и Румъния, последно в резолюция от 5 октомври 2022 г. и в дебат на 14 декември 2022 г.

Процедурно досие: 2023/2668

Процедура: незаконодателна резолюция

Дебат: вторник, 11 юли

Гласуване: сряда, 12 юли

Източник: Европейски парламент