Social Erasmus

SocialErasmus е международен проект на мрежата на Еразмус студентите (ESN), която насърчава социалната нагласа сред младите граждани, които участват в програми за мобилност, за да се улесни интеграцията им в местната общност, като им дава шанс за дълготрайна социална промяна в обществото чрез доброволчески дейности. Проектът е под мотото: Оставете вашата следа!
Цел – да обогати международния опит на младите хора в чужбина с доброволчески дейности, които им позволяват да разберат проблемите на обществото и да работят по решенията. SocialErasmus предоставя възможност на чуждестранните млади хора да опознаят други реалности и да научат как те могат да допринесат за подобряване на обществото като граждани на света.
Мисия – да предостави на младите граждани възможност да направят повече с опита си от мобилността, да направят разлика и да създадат положителна социална промяна чрез доброволчеството.
Визия –  да покаже добавената стойност на доброволческата дейност като част от мобилността чрез SocialErasmus.
Дейности в социалната програма "Еразъм"
Мобилността е променящо живота преживяване, чрез което младите граждани са в състояние да разширят своя кръгозор и да срещнат реалности различни от тяхната, което им позволява да се развиват като граждани на света и да дадат своя принос за подобряването на обществото.
Доброволците от ESN организират дейностите на SocialErasmus, които оказват влияние върху всяка кауза и осигуряват социална промяна.
Седмица на социалната програма "Еразъм"
Два пъти годишно секциите от ESN от цяла Европа заедно организират цяла седмица от дейностите на SocialErasmus. Чуждестранните студенти, които участват в програми за обмен могат да се присъединят към ESN доброволците и оставят отпечатък в обществото, и показват, че мобилността не се състои само от пътуване или учене в чужбина, но и активно се ангажират студентите в местните общности, което насърчава по-доброто опознаване на културите и вдъхновява чуждестранни студенти да се ​​върнат в родината си с волята да направят промяна там.
Тази първа седмица на Социалния Еразъм се състоя през 2012 г. и през две години беше организирана веднъж годишно. Поради големия си успех от 2014 г. насам социалната седмица има две годишни издания, през пролетта и през есента.
Среща на координаторите на социалната програма "Еразъм"
Срещата на координаторите на SocialErasmus (SECM) е международна среща за координатори на социалната програма "Еразъм" от всички страни от ESN мрежата.
Целта на SECM е да предостави възможност на всички координатори на SE в мрежата да се срещнат, да се опознаят и да обменят опит, свързан с техните функции. Освен това срещата осигурява плодородна основа за обсъждане между участниците по разнообразни теми, вариращи от местните практики до международната стратегия и дефинирането на проекта. По време на пленарните дискусии участниците се насърчават да споделят идеите си, да вдъхновят другите за най-иновативните проекти от своите страни и секции и да споделят мнения за доброволческите дейности и тяхното въздействие върху чуждестранните студенти. Те могат също така да сравняват различията между държавите, които могат да бъдат вдъхновяващи за бъдещото развитие. Освен разпространението на идеите е важно и придобиването на умения. Срещата е изпълнена с интерактивни и разнообразни семинари, за да се гарантира, че участниците ще се възползват пълноценно от участието си в събитието. Семинарите варират от подобряване на уменията за представяне, повишаване на качеството на дейностите до управление на партньорството и визуална идентичност. Последна ключова концепция, вградена в SECM, е изключителният мотивационен тласък, който участниците получават. 
Източник: Еrasmus Student Network