ЕК прие предложение за риболова в Черно море за 2024 г.

Европейската комисия прие предложение за възможностите за риболов за 2024 г. в Средиземно море и в Черно море. С предложението за регламент се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в тези морета и се изпълняват политическите ангажименти, поети в декларацията от Малта MedFish4Ever и Декларацията от София.

ЕК предлага да се използват същите инструменти, които бяха въведени във възможностите за риболов за 2022 г. и 2023 г., въз основа на най-новите налични научни становища. Тези инструменти включват риболовно усилие за траулерите и корабите с парагади, както и ограничения на улова на дълбоководни скариди.

За Черно море предложението включва ограничения на улова и квоти за цаца и калкан. По отношение на цацата Комисията предлага да се запази ограничението на улова за 2023 г. По отношение на калкана равнищата на общия допустим улов (ОДУ) и квотите ще бъдат определени и приети на годишното заседание на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) през 2023 г. – това е регионалната организация за управление на рибарството, компетентна за опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно море.

Днешното предложение се основава на целта на ЕК да направи риболова в тези два морски басейна устойчив в съответствие със стратегията от 2030 г. на GFCM.

Съветът ще обсъди предложението на Комисията на 11 и 12 декември 2023 г. и ще определи разпределението на възможностите за риболов. Регламентът следва да се прилага от 1 януари 2024 г.

Източник: Представителство на ЕК в България