Солидарност на ЕС с Украйна: една година временна закрила за хората, бягащи от руската агресия

Европейската комисия прие съобщение относно Директивата за временната закрила. Директивата беше задействана за първи път на 4 март 2022 г. в отговор на агресията на Русия срещу Украйна.

Оттогава насам близо 4 милиона души получиха незабавна закрила в ЕС, над 3 милиона от които през първата половина на 2022 г. Всички регистрирани лица имат право на достъп до пазара на труда, образование, здравеопазване и жилищно настаняване. Реакцията на ЕС на войната в Украйна показва още веднъж какво е възможно, когато ЕС действа единно. Директивата за временната закрила се доказа като ключов инструмент за предоставяне на незабавна закрила в ЕС и следва да остане и в бъдеще част от инструментариума, с който разполага Европейският съюз.

В днешното съобщение се прави преглед на прилагането на директивата през изминалата година, правят се необходимите изводи и се набелязват приоритетните области, в които е необходима постоянна работа.

Европейският съюз е готов да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. Защитата вече беше удължена до март 2024 г. и може да бъде удължена допълнително до 2025 г. Комисията е готова да предприеме необходимите мерки за допълнителното ѝ удължаване, ако е необходимо.

Източник: Представителство на ЕК в България