Специална сесия на ЕП за одобряване на мерки срещу коронавируса

Специална сесия на ЕП за одобряване на мерки срещу коронавируса
Парламентът подкрепя напълно мерките, формулирани от ЕС за подпомагане на страните членки в техните усилия да овладеят епидемията и да облекчат последиците от нея. Предприемат се всички необходими мерки за бързото прилагане на практика на обявените инициативи. По време на заседанието на 26 март депутатите ще обсъдят и ще гласуват по следните въпроси:
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, която ще даде възможност на страните в ЕС да ползват 37 млрд. евро от кохезионните фондове за борба с последиците от кризата;
Законодателно предложение за разширяване на обхвата на Фонда за солидарност на ЕС, за да може той да бъде ползван при кризи, свързани с общественото здраве;
Предложение на Комисията за спиране на празните полети, към които прибягват авиокомпаниите, за да запазят слотовете за излитане и кацане на летища.
Тези предложения ще трябва да бъдат одобрени и от Съвета, за да могат да влязат в сила. Обикновено депутатите трябва да присъстват физически на заседание, за да участват в гласуване, но заради епидемията са взети специални мерки, за да могат те да гласуват дистанционно.Пленарната сесия на 26 март заменя заседанието, което бе предвидено да се състои на 1-2 април.
Източник; Европейски парламент