Среща с учители в гр. Лом

На 06.06.2022 г. ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин проведе информационна среща с учители от ПГ „Найден Геров“ гр. Лом. Фокусът на срещата беше насочен към програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа – „Еразъм+“. Експертите от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин запознаха учителите с възможностите, които програмата предлага, тъй като училището до момента не е било бенефициент в програмата и би искало да се включи.